SET: OR
ราคาล่าสุด
25.75 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.50 (1.98%)
วันก่อนหน้า
25.25
ราคาเปิด
25.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,396,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
342,621,050
ช่วงราคาระหว่างวัน
25.25 - 25.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.10 - 36.50