SET: OR
ราคาล่าสุด
28.25 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.25 (-0.88%)
วันก่อนหน้า
28.50
ราคาเปิด
28.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
26,962,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
765,018,525
ช่วงราคาระหว่างวัน
28.25 - 28.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.10 - 36.50