SET: OR
ราคาล่าสุด
26.50 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
วันก่อนหน้า
26.50
ราคาเปิด
26.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,819,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
181,521,225
ช่วงราคาระหว่างวัน
26.50 - 26.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
23.80 - 32.00