SET: OR
ราคาล่าสุด
29.75 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
วันก่อนหน้า
29.75
ราคาเปิด
29.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
34,481,300
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,030,535,750
ช่วงราคาระหว่างวัน
29.50 - 30.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.10 - 36.50