SET: OR
ราคาล่าสุด
31.25 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.25 (0.81%)
วันก่อนหน้า
31.00
ราคาเปิด
31.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
44,898,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,391,324,750
ช่วงราคาระหว่างวัน
30.50 - 31.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.10 - 36.50