SET: OR
ราคาล่าสุด
26.25 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.50 (-1.87%)
วันก่อนหน้า
26.75
ราคาเปิด
26.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
27,752,981
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
735,502,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
26.25 - 27.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
23.80 - 29.25