11 ก.พ. 2564 ถึง 08 มี.ค. 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(11 ก.พ. 2564 ถึง 19 ก.พ. 2564)
26.50 36.50 22.10 31.50 4,287,792,100 128,030,972,590
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( ถึง )
- - - - 0 0
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
08 มี.ค. 2564 30.50 30.75 29.50 29.75 113,311,000 3,406,986,450
05 มี.ค. 2564 29.75 31.25 29.75 30.00 170,015,600 5,170,067,850
04 มี.ค. 2564 29.50 29.75 29.25 29.75 73,845,200 2,176,828,050
03 มี.ค. 2564 29.50 30.00 29.00 29.75 107,158,800 3,160,958,800
02 มี.ค. 2564 29.00 29.75 28.75 29.25 96,852,000 2,848,738,150
01 มี.ค. 2564 29.25 30.00 28.50 28.75 138,645,300 4,037,381,750
25 ก.พ. 2564 31.00 31.50 29.50 29.50 436,978,200 13,072,328,150
24 ก.พ. 2564 30.75 31.25 30.00 30.75 156,591,000 4,786,128,375
23 ก.พ. 2564 32.00 32.25 30.75 31.00 184,256,000 5,822,484,825
22 ก.พ. 2564 32.25 32.50 31.25 31.75 175,380,100 5,592,684,575
19 ก.พ. 2564 31.00 31.50 30.00 31.50 221,276,300 6,838,715,775
18 ก.พ. 2564 30.25 31.50 29.75 30.25 280,945,100 8,573,006,125
17 ก.พ. 2564 31.50 32.50 29.50 29.50 338,385,400 10,509,138,400
16 ก.พ. 2564 35.00 35.00 32.00 32.75 479,377,100 15,897,609,325
15 ก.พ. 2564 30.75 36.50 30.50 34.00 1,149,682,700 38,868,817,225
11 ก.พ. 2564 26.50 29.50 22.10 29.25 1,818,125,500 47,343,685,740

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น