ม.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี
ก.พ.
มี.ค.
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เม.ย.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3
พ.ย.
ธ.ค.
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด Add to Calendar
09/12/2564 SET Opportunity Day Q3/21 Add to Calendar
01/10/2564 KGI Energy Day Add to Calendar
15/09/2564 - 17/09/2564 CLSA "28th Annual CITIC CLSA Flagship Investors’ Forum 2021" Add to Calendar
14/09/2564 J.P. Morgan “Thai Reopening” Add to Calendar
14/09/2564 SET Opportunity Day Q2/21 Add to Calendar
26/08/2564 - 27/08/2564 SET “Thailand Focus 2021” Add to Calendar
24/08/2564 Citicorp Securities "ASEAN EV Auto Series" Add to Calendar
20/08/2564 Goldman Sachs & SCBS Thailand Corporate Day Add to Calendar
16/07/2564 SCBS Event | PTT Group Investor Day Add to Calendar
09/07/2564 Bualuang Securities “Thai Corporate Day” Add to Calendar
30/06/2564 Morgan Stanley Virtual Flagship ASEAN Conference Add to Calendar
04/06/2564 Credit Suisse “2021 Asia Consumer Corporate Day” Add to Calendar