ม.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี
ก.พ.
มี.ค.
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เม.ย.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3
พ.ย.
ธ.ค.
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด Add to Calendar
01/10/2564 KGI Energy Day Add to Calendar
07/04/2564 OR AGM Add to Calendar
16/03/2564 UOB HK ASEAN E-Conference Add to Calendar
10/03/2564 Virtual CLSA ASEAN Access Add to Calendar
25/02/2564 Analyst Meeting for FE2020 Add to Calendar