ม.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี
ก.พ.
มี.ค.
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เม.ย.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3
พ.ย.
ธ.ค.
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด Add to Calendar
25/08/2565 SET Opportunity Day Q2/22 Time: 09:15 - 10:00 Add to Calendar
24/08/2565 - 26/08/2565 SET Thailand Focus 2022 Add to Calendar
28/06/2565 UOB Kay Hian “Shariah Gems Virtual Conference 2022” Add to Calendar
15/06/2565 CGS-CIMB “PTT Group ESG Day” Add to Calendar
09/06/2565 Credit Suisse “Asia Consumer Corporate Day” Add to Calendar
27/05/2565 SCBS x Goldman Sachs NDR Add to Calendar
25/05/2565 SET Opportunity Day Q1/22 Time: 09:15 - 10:00 Add to Calendar
07/04/2565 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เวลา 14:00 รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Add to Calendar
28/03/2565 SET Opportunity Day Yearly 2021 เวลา 09:15 - 10:00 Add to Calendar
11/03/2565 Daiwai Investment Conference Add to Calendar
01/03/2565 TISCO-Jefferies Virtual NDR Add to Calendar
28/02/2565 TISCO Energy & Utilities Sector Corporate Day Add to Calendar