บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

  • น.ส.ปิติรัตน์ รัตนโชติ
  • น.ส.อธิกัญญ์ภัค วงษ์บัณฑิตย์
  • น.ส.ภัควิภา ตันติประภา
  • น.ส.อังคณา เวสสานนท์
  • น.ส.ภัทรนันท์ ภัทรกายะ
  • น.ส.ภิญญ์พลอย รักษ์กุลชน
ir@pttor.com
Call Center 1365
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
+662 196 5038, +662 196 5040,
+662 196 5041, +662 196 5042,
+662 196 5550, +662 196 5964
เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง ศุกร์
เวลา 8:00 - 17:00 น.

แบบฟอร์มติดต่อ