บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

  • น.ส.ปิติรัตน์ รัตนโชติ
  • น.ส.ชลีกร ธรรมระโต
  • น.ส.ภัควิภา ตันติประภา
  • น.ส.อังคณา เวสสานนท์
  • น.ส.ภัทรนันท์ ภัทรกายะ
  • น.ส.ภิญญ์พลอย รักษ์กุลชน
ir@pttor.com
Call Center 1365
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
+662-196-5038, +662-196-5039,
+662-196-5040, +662-196-5041,
+662-196-5550, +662-196-5964
เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง ศุกร์
เวลา 8:00 - 17:00 น.

แบบฟอร์มติดต่อ