SET Opportunity Day 2Q22

1. แนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 เป็นอย่างไร

OR คาดว่าภาพรวมผลประกอบการจะยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ การเติบโตของ GDP นโยบายการเปิดประเทศทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค การผ่อนคลายมาตรการในการเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นต้น สนับสนุนให้ปริมาณการขายน้ำมันทั้งในส่วนของธุรกิจ Mobility และ Global จะยังเติบโต สำหรับกลุ่มธุรกิจ Lifestyle แม้ว่าจะมีปัจจัยที่ราคาต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งการขึ้นวัตถุดิบหลัก เช่น เมล็ดกาแฟ ได้รับรู้ผลกระทบดังกล่าวในไตรมาสที่ 2 แล้ว ดังนั้นในครึ่งปีหลัง ก็จะยังมีผลกระทบจากเรื่องต้นทุนวัตถุดิบปรับเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนัก การค่อย ๆ ฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็จะช่วยให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มธุรกิจ Lifestyle ทั้ง F&B และ อื่น ๆ จะมีรายได้ที่เติบโต จะเห็นได้จากในไตรมาสที่ 2 ที่ปริมาณจำหน่ายของ Cafe Amazon ทำสถิติ new high และคาดว่าก็จะยังสามารถเติบโตในระดับสูงต่อไป

สำหรับกลุ่มธุรกิจ Global ก็ยังเติบโตเช่นเดียวกัน ทั้งฟิลิปปินส์ กัมพูชา ตามปัจจัยที่กล่าวข้างต้น ยกเว้น สปป.ลาว ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาภายในประเทศ


2. M&A Deal มีอีกกี่ Deal และเป็นธุรกิจประเภทใด จะได้ข้อสรุปภายในปี 2565 กี่ Deal

OR ยังมี deal ที่อยู่ระหว่างเจรจา คาดว่าหากการเจรจาสำเร็จจะมีอีก 2-3 deal ที่จะเปิดเผยภายในปีนี้ โดยธุรกิจที่ OR สนใจนอกจากจะเป็นกลุ่ม F&B แล้ว OR ยังมองหาโอกาสในธุรกิจที่ตอบสนองกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสร้างโอกาส ในการเติบโตร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ


3. แนวโน้มราคาน้ำมันดิบในช่วงครึ่งปีหลังเป็นอย่างไร

คาดว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกยังค่อนข้างผันผวน และภาพรวมราคาเฉลี่ยฯ น่าจะปรับตัวลดลงกว่าในช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากความกังวลต่อเศรษฐกิจที่อาจเกิด การชะลอตัวและจากสถานการณ์เงินเฟ้อในหลายประเทศ


4. การขยายสาขาของ PTT Station และ Cafe Amazon ใน 2H/65 เป็นอย่างไร

OR ได้ปรับแผนการขยาย Network ในปี 2565 เป็นดังนี้

  • PTT Station 117 สถานี เดิม 129 สถานี
  • Cafe Amazon 415 สาขา เดิม 389 สาขา

5. ค่าการตลาดของไตรมาสที่ 3 เทียบกับไตรมาสที่ 2 เป็นอย่างไร

คาดว่าค่าการตลาดในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 จะอ่อนตัวลง เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ที่ค่าการตลาดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ โดยค่าการตลาดในไตรมาสที่ 3 ยังอยู่ในระดับ +/-1 บาทต่อลิตร


6. หากราคาน้ำมันยังคงขยับขึ้นต่อเนื่อง จะกระทบต่อค่าการตลาดอย่างไร รวมถึงการตรึงราคาน้ำมันดีเซลหน้าสถานีบริการ จะส่งผลต่อค่าการตลาดทางลบหรือไม่

ในภาวะราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น ส่งผลกดดันต่อผู้ค้าน้ำมันในการปรับ ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการ ให้สอดคล้องกับการขึ้นของราคาพลังงานในตลาดทำให้ค่าการตลาดจะอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งผู้บริโภคยังจะมีแนวโน้มลดการเดินทางในช่วงนี้

อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการ stock ที่มีอยู่ของผู้ค้าน้ำมันแต่ละราย ในภาวะราคาน้ำมันขาขึ้นอาจช่วยส่งผลบวกต่อค่าการตลาดโดยรวมให้ปรับดีขึ้น ตลาดน้ำมันในประเทศไทย เป็นตลาดเสรี ดังนั้นผู้ค้าน้ำมัน ที่ตรึงราคาน้ำมันดีเซล ในช่วงราคาน้ำมันขาขึ้น จะส่งผลให้ค่าการตลาดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ก็อาจทำให้มีปริมาณขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ค้ารายอื่นที่ปรับเพิ่มราคาขายปลีก


1. จากประสบการณ์ กินกาแฟ ของอเมซอน พบว่าการชงบางสาขา รสชาตไม่คงที่ในบางสาขา ทาง OR ได้มีทดสอบหรือมีแนวทางตรวจสอบบ้างหรือไม่ เพราะมีคู่แข่งบางเจ้าใช้เป็นระบบอัตโนมัติในการชงทำ ให้มีความแม่นยำ ของรสชาตและเป็นกระแสมาก กลัวว่าความนิยมกาแฟของOR จะลดลง

OR ต้องขอขอบคุณ และน้อมรับคำแนะนำจากท่านนักลงทุน

OR ให้ความสำคัญต่อคุณภาพของสินค้าอย่างมาก โดยในกระบวนการควบคุมคุณภาพนั้น OR กำหนดให้เจ้าของร้านคาเฟ่ อเมซอนต้องเข้ารับการอบรมและต้องผ่านการทดสอบหลักสูตรอบรมผู้บริหารร้านก่อนเปิดร้านใหม่ นอกจากนั้น OR จะส่งทีมเข้าไป Set Up พร้อมทั้งจัดอบรมแบบ On-the-job Training ก่อนการเปิดร้าน เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า

OR จะมีทม Audit เข้าตรวจสอบมาตรฐานร้านค้าเป็นประจำทุกเดือน และยังมีทีม Mystery Audit ไปตรวจสอบในกรณีที่ร้านค้าเข้าเกณฑ์เช่น คะแนนต่ำ มีข้อร้องเรียน หรือได้คะแนนด้านการบริการที่ไม่ดี รวมถึง Mystery Shopper ที่จ้างบุคคลภายนอกให้ดำเนินการประเมินในมุมของลูกค้าอีก 2-3 ครั้งต่อปี

ปัจจุบันก็เริ่มมีการใช้ Robot ในการช่วยชงกาแฟ โดย OR ก็พยายามพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอยู่เสมอ


2. การตรึงราคาดีเซล และการลดสัดส่วน B100 ทางOR มีผลกระทบอย่างไรบ้าง

OR ได้ช่วยลดภาระผู้บริโภคโดยชะลอการปรับราคาขายหน้าสถานีบริการ ตั้งแต่ปลายปี 2564 ทำให้ราคาขายของ OR ต่ำกว่าแบรนด์อื่น เกือบทั้งไตรมาส 1/65 ส่งผลให้ OR ได้ปริมาณขายดีเซลเพิ่มขึ้น


3. ประเมนแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/65 จะเติบโตจากไตรมาสแรก และช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือไม่ จากปัจจัยหนุนใดบ้าง และช่วงที่เหลือของปีมองอย่างไร

จากตัวเลขของเดือนเม.ย. คร่าวๆ Volume ของเบนซิน ดีเซล ก็ไม่ได้มีปัญหา ยังคงเติบโตต่อไปได้ นอกจากนั้นยังมีส่วนของน้ำมัน Jet มาเพิ่ม เพราะมีการเปิดประเทศ มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น เที่ยวบินเพิ่มขึ้น (จากช่วง COVID-19 ปีก่อนที่ Volume Jet ลดลงไปเกือบ 70%)


4. สังเกตสถานีบริการของคู่แข่งที่เปิดสาขาใหม่ เตรียมพื้นที่รองรับพวกรถบรรทุกมากขึ้น ทาง OR มองว่ามีผลดีผลเสียอย่างไรบ้าง

ปัจจุบัน OR ก็มีสถานีบริการในรูปแบบ PTT station truck park จำนวน 10 สถานี แล้ว ซึ่งจุดเด่นของสถานีบริการประเภทนี้ คือ พื้นที่กว้างเพราะต้องรองรับรถใหญ่ บริการน้ำมันดีเซลแบบเติมไว จากจุดเด่นข้างต้นก็ทำให้ได้ Volume ขายดีเซลเพิ่มขึ้นถือเป็นอีกช่องทางในการเพิ่มยอดขาย แต่ก็ต้องออกแบบ Truck park ให้มี Facility ที่พิเศษกว่าปั้มทั่วไป ซึ่งสถานีบริการประเภทนี้ก็จะมียอดขายในกลุ่มของ Non-oil ซึ่งมีอัตรา margin ที่สูงนั้น ต่ำกว่าสถานีบริการรูปแบบทั่วไป เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เน้นการเข้ามาซื้อเพียงน้ำมันอย่างเดียว


5. แผนการใช้เงินในช่วงที่เหลือของปีวางไว้อย่างไร ใช้ทำ อะไรบ้าง / เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น ใน 1Q/2022 มาจากสินทรัพย์ลงทุนส่วนไหน

54,000 ล้านบาท เงินที่ได้จากการ IPO นั้น OR มีแผนการลงทุน 5 ปี ที่แจ้งไว้ตั้งแต่แรก โดยจะทยอยลงทุนตามแผนที่ได้แจ้งไว้ในเอกสาร Filing

ส่วนเงินที่ยังไม่ได้นำไปลงทุนตามแผนนั้น ทาง OR มีการนำเงินไปลงทุนระยะสั้น เช่นเงินฝากธนาคาร รวมถึงกองทุนต่างๆ และได้บันทึกเป็นเงินลงทุนระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี หรือไม่เกิน 3 ปี

สำหรับเงินลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ คือได้มาจากเงินที่ OR ได้มาจากการดำเนินงาน


6. เทสล่า ค่ายรถยนต์สหรัฐเริ่มขยายเข้ามาในไทย จะกระทบกับการใช้น้ำมัน และธุรกิจของโออาร์ หรือไม่

ในสถานการณ์ที่ราคาพลังงานอยู่ในระดับสูง นั้นยานยนต์ไฟฟ้า(EV) นั้นเป็นรถที่ใช้พลังงานสะอาด ซึ่งเป็นทางเลือกของผู้บริโภค โดยคาดการณ์ว่าในประเทศไทยอีก 5-10 ปีข้างหน้า จำนวนรถ EV จะเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่ง OR เราได้วางแผนรองรับในเรื่องดังกล่าวแล้วโดยมีแผนขยายสถานี Charging EV ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพ ทั้งในสถานีบริการ PTT station และนอกสถานี แผนการขยายในปี 2565 จะมี EV Charging station เพิ่มอีก 350 สถานี ให้รองรับความต้องการของผู้บริโภค

FIT Auto ซึ่งเป็นศูนย์ซ่อบบำรุงรถยนต์ ICE ในปัจจุบันของ OR กำลังมีแผนในการขยายไปให้บริการการซ่อมบำรุงรถยนต์ EV ซึ่งในปัจจุบันก็เริ่มมีความร่วมมือกับค่ายผลิตรถยนต์ EV ในการศึกษาเรื่องนี้

ดังนั้นการที่ Tesla เข้ามาในไทย นั้นถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ OR อาจจะสามารถมีความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน ได้ในอนาคต


7. มองราคาน้ำมันในช่วงที่เหลือของปีนี้ไว้ อย่างไร

ตามการคาดการณ์ของกลุ่มปตท. ราคาน้ำมันดิบดูไบน่าจะอยู่ที่ประมาณ 100 USD/Barrel


8. ปัจจุบันมีดีลซื้อกิจการ หรือเข้าลงทุน เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เป็นธุรกิจใด

Deal ยังมีมากพอสมควร แต่ทุกอย่างยังเป็น Confidential โดยส่วนใหญ่ Deal จะเกี่ยวกับด้าน lifestyle เพราะอยากตอบโจทย์ผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนไปในอนาคต ก็จะมีทั้ง F&B และอื่นๆ ด้วยเช่นกัน โดยที่ผ่านมาอาจจะชะลอจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ติดต่อประสานงานค่อนข้างลำบาก คาดว่าปีนี้จะเป็นไปได้เร็วขึ้น


9. ประเมินค่าการตลาดของปีนี้ เทียบกับปีก่อนจะเป็นอย่างไร

โดยปกติค่าการตลาดของน้ำมันเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ การที่ภาครัฐออกมาช่วยลดภาระภาคประชาชนและภาคธุรกิจ โดยใช้กลไกเงินกองทุนน้ำมัน และลดภาษีสรรพสามิต ในช่วงที่ราคาพลังงานอยู่ในระดับสูง ก็ทำให้ลดภาระผู้ประกอบการเช่น OR โดย OR เองก็ต้องบริหารจัดการในเรื่องของต้นทุนซื้อจากโรงกลั่นอย่างใกล้ชิด จึงคาดว่าจะยังสามารถรักษาระดับของค่าการตลาดได้ ใกล้เคียงกับไตรมาสแรก


10. แผนการขยายสาขาทั้งสถานีน้ำมัน และนอน-ออยส์ปีนี้เป็นอย่างไร งบลงทุนเท่าไหร่ แผนการขยายต่างประเทศเป็นอย่างไร

ยังคงเป็นไปตามแผนเดิม โดยในปี 2565 มีแผนจะขยายสถานีบริการ PTT Station จำนวน 195 สถานี (ไทย 129 ต่างประเทศ 73 ) และเปิดร้าน Cafe Amazon จำนวน 518 ร้านค้า (ไทย 389 ต่างประเทศ 129 ) ซึ่งไตรมาส 1/65 ที่ผ่านมาการขยาย network อาจจะเปิดต่ำกว่าไตรมาสอื่น ซึ่งเป็นปกติของธุรกิจ แต่ช่วงไตรมาส 2-4 ก็จะขยายมากขึ้น คาดว่ายังเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ข้างต้น


11. เป้าหมายการเติบโตปี 65 คาดรายได้เติบโตเท่าไหร่ และ 3 ปีนับจากนี้คาดรายได้เติบโตเท่าไร

การเติบโตโดยเฉลี่ยของ OR สอดคล้องไปกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งคาดการณ์การเติบโตของ GDP ไทย ในปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 2.5-3.5%


12. เงินลงทุนที่เราลงทุนใน venture capital หรือกลุ่ม startup ณ ปัจจุบันรวมๆ กันเป็นเงินลงทุนเท่าไร และ ปีนี้มีตั้งงบลงทุนในส่วนนี้เท่าใด

Finnoventure Private Equity Trust I 150 ล้านบาท

SeaX Fund II L.P. 50 ล้านบาท

การลงทุนผ่าน ORZON 221 ล้านบาท

ในปี 2565 มีการตั้งงบลงทุนในส่วนของ Innovation ไว้ประมาณ 3,700 ล้านบาท


13. ค่าเฉลี่ยค่าเช่าพื้นที่ใน ptt station

OR พยายามหา Content ค้าปลีกอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับพลังงานเพิ่มมากขึ้น แต่ค่าเช่าค่อยข้างแตกต่างไปตามพื้นที่ทั้งในเมืองและนอกเมือง แต่ OR ต้องการเติบโตไปพร้อมกับ SME โดยค่าเช่าก็จะเป็นราคาเทียบเคียงราคาตลาด


14. ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น คือรายการใด มีโอกาสเป็นหนี้เสียหรือไม่

ลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น จากการขอคืนเงินเรื่องกองทุนน้ำมัน

ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นนั้น เพิ่มจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น โดยหนี้เสียนั้นมีสัดส่วนที่ น้อยมาก เพราะ OR มีกระบวนการให้สินเชื่อที่ค่อนข้างรัดกุมและเข้มงวด


1. เป้าหมายรายได้ปี 2565 เติบโตเท่าไหร่จากปี 2564 และผลการดำเนินงานในช่วง Q1/65 มีทิศทางอย่างไรบ้าง

รายได้ของ OR ส่วนใหญ่ (90%) มาจากธุรกิจ Mobility ซึ่งแปรตามระดับราคาน้ำมันและปริมาณขายน้ำมัน ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นก็คาดว่าระดับราคาน้ำมันเฉลี่ยในปี 2565 จะสูงกว่าปี 2564 ในส่วนปริมาณการขายเติบโตตาม GDP ของประเทศ สำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/65 ปัจจุบันยังเห็นภาพไม่ชัด คงต้องรอการรวบรวมข้อมูลอีกระยะ


2. งบลงทุนปี 2565 เป็นเท่าไหร่และนำไปใช้อย่างไร

งบลงทุนปี 2565 - 2569 ทั้งสิ้นประมาณ 93,500 ล้านบาท (เฉพาะปี 2565 ประมาณ 26,900 ล้านบาท) โดยแผนการลงทุนแบ่งตามธุรกิจดังนี้

Mobility: ส่วนใหญ่เป็นการขยาย PTT station และมุ่งลงทุนในพลังงานสะอาด ทั้ง EV Charging station ทั้งในและนอก PTT station รวมทั้ง Solar rooftop

Lifestyle : ส่วนใหญ่เป็นการขยายร้าน cafe amazon และ F&B Brand อื่น และหาโอกาสในการร่วมลงทุน

Global : ส่วนใหญ่เป็นการขยาย Ptt station และ ร้าน cafe amazon ในต่างประเทศ รวมถึงหาโอกาสทางธุรกิจ ผ่าน Partner ในต่างประเทศ เพื่อการร่วมลงทุน

OR Innovation : ลงทุนผ่าน Venture capital และ ORZON ในการหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมที่ทำอยู่ รวมถีงหาธุรกิจใหม่ (new S curve)

Other: การลงทุนใน Infrastucture ต่างๆ เช่น ระบบ IT เป็นต้น


3. คาดการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมีผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อ OR อย่างไร

OR ดำเนินธุรกิจ Mobility ซึ่งมี business Model แบบ Cost Plus และมีกำไรขั้นต้นค่อนข้างคงที่ในช่วง 0.70 - 1.30 บาทต่อลิตร ดังนั้นการที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นหรือต่ำลง อาจจะส่งผลกระทบต่อ OR ไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม OR มีนโยบายบริหารความเสี่ยงในเรื่องของราคาน้ำมัน เพื่อลดผลกระทบในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน


4. แผนการขยายสถานีชาร์จรถไฟฟ้าปี 2565

ในปี 2565 OR มีแผนขยายสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเพิ่มอีก 350 สถานี โดยแบ่งออกเป็น ในสถานีบริการ 200 สถานี และนอกสถานีบริการ 150 สถานี


5. ผลกระทบจากมาตราการของภาครัฐส่งผลอย่างไรต่อ OR

OR ได้ช่วยบรรเทาภาระภาคประชาชนจากภาวะกดดันจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูง ทำให้มีการชะลอการปรับราคาขายน้ำมันดีเซลหน้าสถานีบริการในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ Marketing Margin ของ OR อาจจะอ่อนตัวไปเล็กน้อย


6. ราคาเมล็ดกาแฟมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่ และกระทบต้นทุนธุรกิจ Café Amazon อย่างไร ทางบริษัทมี supply เมล็ดกาแฟเพื่อรองรับการขยายสาขา Cafe Amazon ได้อีกมากน้อยแค่ไหน

"เนื่องจากการจัดหาเมล็ดกาแฟของ OR มาจาก Local 100% จึงไม่ได้อ้างอิงราคาตลาดโลก และเป็นการประมูลซึ่งมีการทำสัญญาล่วงหน้าไว้แล้ว ดังนั้นการที่ราคาเมล็ดกาแฟปรับตัวสูงขึ้น ก็มีผลทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ปัจจุบัน OR ยังสามารถรักษาระดับ EBITDA margin ให้ยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ ทั้งนี้ก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

สำหรับปริมาณการใช้เมล็ดกาแฟ ของ cafe amazon ตามที่คาดการณ์ไว้จะสอดคล้องกับปริมาณผลผลิตในประเทศ และปัจจุบัน OR ก็ได้หาแนวทางเพิ่มปริมาณเมล็ดกาแฟ อาทิ ร่วมกับมูลนืธิโครงการหลวง ในการให้ความรู้ และพัฒนาระบบการปลูกกาแฟคุณภาพ ให้มีมาตรฐาน พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการขยายพื้นที่ปลูกกาแฟ ควบคู่ไปกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแหล่งต้นน้ำของประเทศอย่างต่อเนื่อง"


7. ใน presentation คาดการณ์ราคาน้ำมันปี 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 78.6 USD/BBL จากสถานการณ์สงครามยูเครน-รัสเซีย ทางบริษัทมีการประเมินราคาน้ำมันตลาดโลกใหม่หรือไม่ และกระทบทิศทางธุรกิจอย่างไร

มีการคาดการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น โดยประมาณการราคาน้ำมันในปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 107 USD/BBL โดยธุรกิจของ OR เป็น business model รูปแบบ Cost Plus ดังนั้น OR จะได้รับผลกระทบจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันไม่มากนัก อย่างไรก็ตามการที่รัฐบาลมีการขอความร่วมมือในการพยุงราคาน้ำมันขายปลีกหน้าสถานีบริการ จะส่งผลให้ Marketing Margin ที่จะอ่อนตัวลงเล็กน้อย นอกจากนี้การที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลต่อธุรกิจ Lifestyle ด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อและกำลังซื้อของผู้บริโภคอาจมีการปรับตัวลดลง


8. ค่าเฉลี่ยจำนวนยอดขายต่อสาขา ของ Café Amazon อยู่ที่เท่าไหร่

Average sale per day per store ปี 2564 อยู่ที่ 15,158 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 9.8% จากปี 2563 ที่ 13,803 บาท


9. ทางบริษัทมีการวางแผนจัดการกับ Marketing Margin ในช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างไร

OR ดำเนินธุรกิจ Mobility ใน Business model แบบ Cost Plus ดังนั้น Marketing Margin ของ OR จะได้รับผลกระทบจากการปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงของราคาน้ำมันไม่มากนัก โดยเฉลี่ย Marketing Margin ของ OR จะอยู่ที่ 1 บาท ต่อลิตร หรือปรับเพิ่มขึ้นลดลงจากนี้เพียงเล็กน้อย


1. จุดยืนและทิศทาง EV ในอนาคตของ OR เป็นอย่างไร

OR ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น technology ความสำคัญของพลังงานสะอาด ทั้งนี้ OR ซึ่งเป็นบริษัท Flagship ในกลุ่ม ปตท. นั้นจะมีบทบาทเป็น Marketing Arm ใน EV Ecosystem ให้กับกลุ่ม ปตท. โดย OR มีการเตรียมการรองรับการเปลี่ยนผ่านธุรกิจจาก Oil to EV เป็นอย่างดีซึ่งมีการศึกษาถึงแนวโน้มธุรกิจของ EV พร้อมกับศึกษานโยบายภาครัฐ โดยในปัจจุบัน OR มีการติดตั้ง EV Charger ในสถานีแล้ว 31 สถานี ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2564 และ จะขยายเป็น 97 สถานี ณ สิ้นปี 2564 และ 300 สถานี ภายในปี 2565 ตามลำดับ OR พัฒนา EV Application ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค อาทิ การค้นหา EV Charging Station ในบริเวณที่ใกล้กับตำแหน่งของลูกค้า การจองเวลาเข้ารับริการ ตรวจสอบสถานะการ charge การ payment ที่หลากหลาย เป็นต้น

นอกเหนือจากการบริการ EV Charging ในสถานีบริการน้ำมัน ptt station OR ยังติดตั้ง EV Charger นอกสถานีบริการ ควบคู่ไปกับ ธุรกิจบริการดูแลรถยนต์ FIT Auto ซึ่งในอนาคตจะมีบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ EV ด้วย

ทั้งนี้ OR พร้อมตอบโจทย์คนเดินทางทุกรูปแบบ ทั้งผู้ที่ต้องการใช้น้ำมันและผู้ที่ต้องการใช้พลังงานประเภทอื่นในอนาคต โดย OR จะยังคงรักษาความเป็นผู้นำใน Oil Ecosystem พร้อมทั้งขยายฐานธุรกิจไปสู่ Energy Solution Ecosystem เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งหมดของผู้ขับขี่รถยนต์


2. OR มีแผนที่จะใช้ Crypto Currency หรือไม่

OR อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามจะต้องอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด


3. ทิศทางการเติบโตใน 4Q/2564 เมื่อเทียบกับ 3Q/2564 เป็นอย่างไร

แนวโน้มของ 4Q/2564 มีปัจจัยบวกจากการที่ภาครัฐเปิดประเทศ สถานการณ์ COVID-19 ในไทยดีขึ้น มีความคืบหน้าในการกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รวมถึงปลายปีเป็นช่วงเทศกาลที่ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอย ประกอบกับมีการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว และมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าปริมาณการขายทั้ง Oil และ Non - oil ดีขึ้น แต่ก็มีปัจจัยกดดันในเรื่องราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น ทำให้ margin oil มีแนวโน้มจะอ่อนตัวลง

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยและทั่วโลกก็ยังเผชิญกับความไม่แน่นอนของการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ OMICRON ซึ่งทาง OR ก็มีแผนการรับมือทางธุรกิจเกี่ยวกับความไม่แน่นอนดังกล่าว ผ่านแผนการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Management หรือ BCM)


4. แนวโน้มค่าการตลาดใน 4Q/2564 เมื่อเทียบกับ 3Q/2564 และค่าการตลาดที่เหมาะสมของธุรกิจน้ำมันควรเป็นเท่าใด

ค่าการตลาดใน 4Q/2564 น่าจะอ่อนตัวลง เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว

ค่าการตลาดโดยปกติของ OR อยู่ในช่วงประมาณ 0.80 – 1.30 บาทต่อลิตร


5. ขอทิศทางราคาน้ำมันดิบ ปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน และเป้าหมายรายได้ ในปี 2565

แนวโน้มราคาน้ำมันในปี 2565 โดยในกลุ่ม ปตท.มองว่าราคาน้ำมันดิบดูไบ เฉลี่ยปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 65 USD/BBL

ทั้งนี้ ทางกลุ่ม ปตท. มีการทบทวนประมาณการอย่างสมำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

สำหรับปริมาณขายน้ำมันในปี 2565 คาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวหลังรัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย. โดยเทียบเคียงได้กับ Pre COVID-19 ยกเว้นในกลุ่มน้ำมันอากาศยาน ซึ่งปีหน้า คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับช่วง Pre COVID-19


6. ขอรายละเอียดงบลงทุน และ แผนดำเนินการ M&A ในปี 2565

OR มองหาโอกาสในการลงทุนและการสนับสนุน Synergy ร่วมกันกับ Startup และ SMEs เพื่อต่อยอดธุรกิจจากจุดแข็งของ OR ไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย PTT station ทั่วประเทศรวมถึงธุรกิจ Non-Oil อย่าง คาเฟ่ อเมซอน และแบรนด์ F&B ต่างๆ ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ เรามีการร่วมลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความหลากหลายของประเภทของอาหารและเครื่องดื่ม โดยในอนาคต OR จะขยาย Portfolio ไปที่ธุรกิจในกลุ่ม Health & Wellness และ Tourism ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักและลูกค้าในปัจจุบัน เช่น อาหารออร์แกนิก ฟิตเนส และอื่นๆ โดย OR ต้องการก้าวไกลกว่าธุรกิจน้ำมัน พร้อมกับการเติบโตไปด้วยกันกับพันธมิตร สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม

สำหรับแผนการลงทุนปี 2565 อยู่ระหว่างการนำเสนอบอร์ด OR ที่จะพิจารณาในเดือนนี้


7. ขอขนาดและรายละเอียดของ Deal ที่ ORZON จะลงทุน

ยังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้ในขณะนี้ ต้องขอปิด Deal ให้สมบูรณ์ก่อน ORZON มีนโยบายลงทุน ในธุรกิจ startup ในช่วง Early stage โดยจะเน้นไปที่ธุรกิจใหม่ๆ ภายใต้กรอบ Mobility & Lifestyle อาทิ Smart Retail, Mobility, Energy, Food and Beverage, Travel, Health and Wellness และ Information Technology เพื่อต่อยอดธุรกิจของ OR


8. แผนการขยายสาขาของกลุ่มธุรกิจต่างประเทศเดิม และประเทศใหม่ๆ

ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ มีแผนการขยายสถานีบริการ จำนวน 43 สถานี และคาเฟ่ อเมซอน จำนวน 46 สาขา นอกจากนี้ยังมีร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ Jiffy จำนวน 5 สาขา

ณ ปัจจุบัน OR มีธุรกิจใน 10 ประเทศ ซึ่งการขยายธุรกิจไปในประเทศใหม่ๆ OR จะใช้ประโยชน์จากแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ความเชี่ยวชาญ และเป็นที่ยอมรับ เพื่อนำไปปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในแต่ละประเทศ รวมถึงแสวงหาโอกาสที่เหมาะสมในการเข้าซื้อกิจการ (M&A) และ/หรือ การร่วมทุน (JV) ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศที่เราสนใจและกำลังศึกษาความเป็นไปได้ อาทิ อินโดนีเซีย เป็นต้น


9. แหล่ง Source of Fund ของ OR และแผนระดมทุนใน ปี 2565

OR มีแหล่งเงินทุนจากการ IPO ซึ่งแผนการใช้เงินดังกล่าวเพื่อขยายเครือข่ายทั้ง oil และ non-oil ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ OR ยังมีกระแสเงินสดที่ได้รับจากการดำเนินงาน ซึ่งนำมาใช้สำหรับ Opportunity ในการ M&A และการร่วมทุน

ปัจจุบัน OR ยังไม่มีแผนที่จะระดมทุนเพิ่มเติม


1. OR ได้รับผลกระทบกับค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงบ้างหรือไม่

เนื่องจาก OR ซื้อ-ขายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นรายการที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศของ OR มีน้อยมาก ที่ระดับต่ำกว่า 10% และไม่มีเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั้นผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อ OR ค่อนข้างน้อย รวมทั้ง OR ก็มีการบริการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยปิดความเสี่ยงจากธุรกรรมการค้ามากกว่า 90%


2. ปริมาณการเติมน้ำมันในไตรมาส 3 นี้ เป็นอย่างไร และประเมินผลงานครึ่งปีหลังไว้อย่างไร รวมทั้งคาดการณ์ผลการดำเนินงานในปีนี้เติบโตเท่าไหร่

ผลการดำเนินงานของ OR โดยหลักสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของประเทศ โดยในไตรมาส 3 นี้มีการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ, lockdown เข้มข้นในบางพื้นที่ จากตัวเลข 2 เดือนแรกในไตรมาส 3 ของปี 2564 ปริมาณการเติมน้ำมันลดลงในกรอบประมาณ 10% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

สำหรับผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังมองว่าหากมีการผ่อนคลายมาตรการ และเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวได้ กิจกรรมทางการค้ากลับมาฟื้นตัวก็น่าจะปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายในหลายเรื่องเช่นการฉีดวัคซีนได้จนถึงระดับภูมิคุ้มกันหมู่( Herd immunity ) จะเกิดขึ้นได้เมื่อไร, การควบคุมการติดเชื้อ


3. ขอรายละเอียดโรงงานเบอเกอร์รี่ และช่วยอธิบายประโยชน์ของโรงงานนี้ต่อธุรกิจของ OR

เนื่องจากปัจจุบัน OR รับ Bakery จาก SMEs เข้ามาจำหน่ายในร้าน Café amazon ดังนั้นเพื่อให้สสินคค้าในร้านมีความเป็นมาตรฐาน และ OR สามารถควบคุมคุณภาพ และต้นทุนเองได้ จึงเป็นโอกาสในการรักษาระดับ Margin ที่ต้องการได้ในระยะยาว รวมทั้ง OR ตั้งเป้าในการเพิ่ม Ticket size ในส่วนของ non-drink portion จาก 9% เป็น 13% ในระยะกลาง ดังนั้นเราเชื่อว่าการที่เรามีโรงงานเบอเกอร์รี่ เองจะสามารถทำให้เราสามารถดำเนินการได้ตามเป้าที่วางไว้ และOR ยังคงให้ความสำคัญกับการเติบโตไปร่วมกับ SMEs โดยโรงงานเบอเกอร์รี่จะsupply 30-40% ของสสินค้าทั้งหมดในร้าน Café amazon.


4. How does higher oil prices help OR? Isn't this a cost pass through business where you only make money from higher volumes?

The oil retail price is a cost-plus model. The higher oil price does not directly translate to the margins we receive. Our oil margin is in the range between THB 0.80-1.20/litre. We recommend investors include inventory gain / loss when deriving our margin because it's one of the factors we consider when we adjust the pump price.


5. For inorganic growth, which food business niche would you find interesting? (Meat substitutes like beyond meat)

We have many deals, both F&B and non F&B businesses, which are under discussion. We are open to exploring all opportunities related to the mobility and lifestyle ecosystems.


6. Is there any chance for us to acquire small electric vehicle battery technology to speed up our EV BUSINESS?

Currently, the adoption of EVs is still low. According to the Electric Vehicle Associate of Thailand, the number of battery EVs and Hybrid EV/Plug-in Hybrid EV account for less than 2% of the total registered passenger cars in Thailand. We closely monitor the growth of EV technology and believe that we are well-prepared to meet future demand. We also look for partnerships for the EV charging technology to strengthen our mobility platform. We also developed mobile application for our EV charging station, which provides convenience for our customers in locating our EV stations while allowing us to study the behavior of EV users.


7. OR มีการทำธุรกิจตามเทรน new S-curve อย่างไรบ้าง

กลยุทธ์การลงทุนของ OR จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและตอบโจทย์ Mobility และ Life style เพื่อต่อยอดในธุรกิจปัจจุบันที่ OR ดำเนินการอยู่รวมถึงแนวโน้มธุรกิจที่ให้สำคัญต่อเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ซึ่งการลงทุนในกลุ่ม Flash ที่ดำเนินธุรกิจ Logistic และรับส่งพัสดุ เป็นตัวอย่างหนึ่งของ new S-curve ที่ดำเนินการเพื่อช่วยสร้างให้มีจำนวนคนเข้า Ptt station มากขึ้น รวมทั้งเริ่มมี Synergy ร่วมกันให้เห็นในหลายๆด้าน นอกจากนั้นการลงทุนใน Care for car Orbit Digital เป็นการลงทุนที่พัฒนา Platform Application ต่างๆ มาต่อยอดธุรกิจในปัจจุบัน


8. ขอภาพ การบริหารจัดการพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน ให้เป็น one stop service จะช่วยเพิ่มรายได้ให้ OR ระยะยาวได้ย่างไร ในสัดส่วนเท่าไหร่

เราจะนำเสนอ products & services mix ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้สามารถเลือกที่จะเข้ามาใช้บริการใน ptt station และ Charge รถไปด้วย

สำหรับการเพิ่มรายได้นั้นปัจจุบันเรามี Model รายได้ในส่วนของพื้นที่เช่าในรูปแบบ GP sharing


9. การขยายสาขาร้านกาแฟอเมซอนหลายร้อยสาขาในแต่ละปี ในด้านวัตถุดิบกาแฟมีเพียงพอแค่ไหน

OR ใช้วัตถุดิบจากเกษตรที่ปลูกกาแฟในประเทศไทย 100% และเชื่อว่าจากปริมาณการผลิตเมล็ดกาแฟในประเทศต่อปี เทียบกับความต้องการกาแฟ สำหรับร้า Café Amazon ของเรานั้น ปริมาณเมล็ดกาแฟจากแหล่งในประเทศไทยจะสามารถรองรับได้อีกในระยะกลาง ที่ 3-5 ปี ข้างหน้า


10. รบกวนอัพเดตแผนการใช้เงินจาก IPO และแผนดำเนินการ M&A ไม่ทราบว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และสามารถเห็นการประกาศในปีนี้หรือไม่

OR ให้ความสำคัญกับ Non-oil ที่มีอัตรา Margin สูง โดย OR ได้ตั้ง CAPEX plan 5 ปี จำนวน 74,600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนของธุรกิจน้ำมัน 34.6%, ธุรกิจ Non-oil 28.6%, ธุรกิจต่างประเทศ 15% และธุรกิจอื่น (New S-curve) 15% หาก OR สามารถลงทุนได้ตามแผน 5 ปี นี้สัดส่วนของ EBITDA ของ OR จะเปลี่ยนเป็น ธุรกิจน้ำมันประมาณ 50 – 52% %, ธุรกิจ Non-oil ประมาณ 30 – 33%%, ธุรกิจต่างประเทศประมาณ 13-15% และธุรกิจอื่น (New S-curve) ประมาณ 5% สำหรับแผนการ M&A หรือการลงทุนในปีนี้ OR และอยู่ระหว่างการหารือซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้


11. ทีมบริหารมีแผนจะเข้าไปร่วมลงทุนในธุรกิจค้าปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไร

สำหรับการร่วมทุนในส่วนของธุรกิจ Non-oil ในประเทศเรามีหารือและแผนการเข้าร่วมลงทุนโดยส่วนใหญ่จะเป็น F&B สำหรับการร่วมทุนในต่างประเทศนั้นก็มีทั้ง F&B และ Non-F&B